ROUND TWO

#SWARAJ, INDEPENDENCE vs FEDERALISM

independentism vs federalism

__________________________________

9N I DESPRÉS

CAT_
Bon dia amics,
Com que l’estat ha enverinat la consulta amb un ridícul debat legislatiu per manca de capacitat política i democràtica, no han permès un debat saludable per exposar les raons el Si, el No o el SiNo. (recomano aquest article per comparar). És feina nostra aprofundir en el significat de cada opció per no votar a les palpentes.
El dia 9N és el primer pas d’un possible canvi, si la majoria el vol. La consulta, sense valor vinculant, tindrà sols una funció de sondeig per pressionar a la classe política cap a un camí o cap a un altre.
Eleccions plebiscitàries estan a la vista. El dubte entre el SiSi i el SiNo plana sobre el país.
Cap a un camí o cap a un altre, independentment dels interessos que cada formació pugui tenir-hi en el procés, és el primer moment històric que vivim en que la societat civil està conduint el futur del nostre país a base de movilització i sobretot, organització. Seria innocent no estar atent ni participar del moment, sigui quina sigui la vostra inclinació.
Diumenge, a l’acte central de les Esquerres x SiSi vaig conèixer un tipus interessant, en Nestor Salvador. La seva distància (és andalús) em permet il·lustrar el debat a la perfecció. (Videos al final)
Observem que les esquerres són majoria en el SiSi. Sola queda la descreixent CiU. Entenguem el SiSi, des de l’esquerra, com la única manera de canviar l’estat de les coses, per generar un procés constituent i decidir veritablement el futur i l’organització d’aquesta part del país. Una nova constitució per a un nou país. Un país petit i gestionable. Un país que pugui dialogar amb els veïns i no haver-se de defensar continuament. Dialogar diuen els unionistes. Si, dialogar des de la mateixa posició. Estat amb estat. No per demanar quatre duros.
No es tracta aquí de nacionalisme (només defensat per l’Estat espanyol) sinó d’independència de decisions, de no estar subjugats a un estat que fa 300 anys que sotmet les autonomies i que no ofereix cap garantia de canvi. Inclús l’extrema esquerra ascendents ja insinua una Catalunya com a sucursal, esquerra jacobina.
Entenc que un pacte fiscal (SiNo) només es tractaria d’una millor retribució, oblidant cap tipus de canvi constitucional substancial i per tan cap canvi en les classes socials. Perpetrar-se en un estat anticuat que ens calla a base de diners. Els 20 anys de govern de CiU, vaja. Posa la mà i calla al poble venent-li nacionalisme barat. Una opció molt favorable a les grans fortunes catalanes amb seus a Madrid que no volen perdre cap euro. Que no nos embauquen.
Els sentiments ja no tenen lloc en aquest debat. Els estats no hi enten d’això, ni per lo bo ni per lo dolent. Els nostres familiars, a un costat o altre del país, no deixaran de ser-ho, estaran a la mateixa distància, les respectives cultures seguiran alimentant-se, amb més respecte que mai quan estiguin a la mateixa alçada, quan siguin lliures i adultes. Quan no hi hagin rencors ni competicions. En ple s.XXI les fronteres no tenen cap valor per a mi. Pures linies legislatives. Preocupar-se per una frontera es caure en el nacionalisme més arcaic. Defensar la idiosincràcia de cada poble (del teu i dels altres) és l’unic futur possible per a ser ciutadans del món.
Trenco una llança en favor de la maduresa política dels ciutadans. Estructures petites i gestionables. Democràcia participativa i codi ètic.
El primer pas per canviar el sud d’Europa.
Independència per canviar-ho tot.
Som-hi!
Nestor Salvador a l’acte central Esquerres x SiSi:
Taula rodona amb Nestor Salvador a els Matins de Tv3 (Min 26 fins Min 55):
Tertulia-del-041114-(part-2) construimel9pais.cat trobadabcn.cat

9N Y DESPUÉS

SPA_
Buenos días amigos,
Como el estado ha envenenado la consulta con un ridículo debate legislativo por la falta de capacidad política y democrática, no han permitido un debate saludable para exponer las razones; el Si, el No o el Si_No (recomiendo este artículo para comparar). Es nuestra tarea profundizar en el significado de cada una de las opciones para no votar a ciegas.
El día 9N es el primer paso de un posible cambio, si la mayoría lo quiere. La consulta, sin valor vinculante, tendrá tan solo la función de sondeo para presionar a la clase política hacia un camino u otro.
Elecciones plebiscitarias están a la vista. La duda entre el Si_Si i el Si_No planea sobre el país.
Hacia un camino u otro, independientemente de los intereses que cada formación pueda tener en el proceso, es el primer momento histórico que vivimos en que la sociedad civil está conduciendo el futuro de nuestro país a base de movilización y sobretodo, organización. Sería inocente no estar atento y/o no participar del momento, sea cual sea vuestra inclinación.
Domingo, en el acto central de Izquierdas x Si_Si. Sólo queda la decreciente CiU. Entendamos el Si_Si, des de la izquierda, como la única manera de cambiar el estado de las cosas, para generar un proceso constituyente y decidir verdaderamente el futuro y la organización de esta parte del país. Una nueva constitución para un nuevo país. Un país pequeño y gestionable. Un país que pueda dialogar con los vecinos y no tener que defenderse continuamente. Dialogar dicen lo unionistas. Si, dialogar des de la misma posición. Estado con estado. No para pedir cuatro duros.
No es una cuestión de nacionalismo (tan solo defendido por el Estado Español) sino de independencia de decisiones, de no estar subyugados a un estado que hace 300 años que somete a las autonomías y que no ofrece ninguna garantía de cambio. Incluso la extrema izquierda ascendente ya insinúa una Cataluña como sucursal, izquierda jacobina.
No se trata de un pacto fiscal (Si_No) tan solo se significaría una mejor retribución, olvidando cualquier tipo de cambio constitucional substancial y por tanto ningún cambio en las clases sociales. Perpetrarse en un estado anticuado que nos calla a base de dinero. Los 20 años de gobierno de CiU, vamos. Pon la mano y calla al pueblo vendiéndole nacionalismo barato. Una opción muy favorable a las grandes fortunas catalanas con sedes en Madrid que no quiere perder ni un euro. Que no nos embauquen.
Los sentimientos ya no tienen lugar en este debate. Los estados no entienden de esto, ni para lo bueno ni para lo malo. Nuestros familiares, a un lado y otro del país, no dejarán de serlo, estarán a la misma distancia, las respectivas culturas seguirán alimentándose, con más respeto que nunca cuando estén a la misma altura, cuando sean libres y adultas. Cuando no haya rencores ni competiciones. En pleno s.XXI las fronteras no tienen ningún valor para mi. Puras lineas legislativas. Preocuparse por fronteras es caer en el nacionalismo más arcaico. Defender la idiosincracia de cada pueblo (del tuyo y de los otros) es el único futuro posible para ser ciudadano del mundo.
Rompo una lanza a favor de la madureza política de los ciudadanos. Estructuras pequeñás y gestionables. Democracia participativa y código ético.
El primer paso para cambiar el sur de Europa.
Independencia para cambiarlo todo.
Som-hi!
 
Nestor Salvador a l’acte central Esquerres x SiSi:
Taula rodona amb Nestor Salvador a els Matins de Tv3 (Min 26 fins Min 55):
Tertulia-del-041114-(part-2) construimel9pais.cat trobadabcn.cat
 

__________________________________

SENY+SENSATEZ=SANITY

Estava a casa de la meva àvia i he trobat aquest llibre_
Estaba en casa de mi abuela y he encontrado este libro_
I was in my grandmother’s house and I have found this book_
Cataluña durante el franquismo_Josep María Solé i Sabaté_BIBLIOTECA DE LA VANGUARDIA

Cataluña durante el franquismo_Josep María Solé i Sabaté_BIBLIOTECA DE LA VANGUARDIA

CAT_
El que és segur és que estem vivint un moment històric altre cop.
Cal estar orgullós de ser català.
Per tenir el valor de plantejar idees que van més enllà i per fer l’esforç de reflexionar sobre aquelles idees que es plantejen.
És hora de traslladar aquesta necessitat de canvi/reflexió a la resta.
Cal aprofitar l’oportunitat que se’ns està donant com a poble. Més enllà del resultat, potser sigui el primer cop en el que la nostra opinió tingui un valor real.
Per aquells que no participaran, tinguin en compte la trascendència d’aquest moment observats des del punt de vista ciutadà. I els convido a plantejar-se el verdader significat de la prohibició de la consulta…potser el gobern central és molt conscient que al poble no se l’ha de deixar parlar.

EL 9N, VOTEM TOTS

La originalitat consisteix en tornar a l’origen. De manera que és original aquell que, amb els seus mitjans, torna a la simplicitat de les primeres solucions. _Antoni Gaudí

 

SPA_
Lo que es seguro es que estamos viviendo un momento histórico otra vez.
Hay que estar orgulloso de ser catalán.
Por tener el valor de plantear ideas que van más allá y por hacer el esfuerzo de reflexionar sobre esas ideas que se plantean.
Es momento de trasladar la necesidad de cambio/reflexión al resto.
Debemos aprovechar la oportunidad que se nos está dando como pueblo. Más allá de los resultados, quizá sea el primer momento en el que nuestra opinión tengo un valor real.
Para aquellos que no participarán, tengan en cuenta la trascendencia de este momento observados desde el punto de vista ciudadano. Y los invito a plantearse el verdadero significado de la prohibición de la consulta…quizá el gobierno central es muy consciente que al pueblo no se le puede dejar hablar.

EL 9N, VOTAMOS TODOS

“La originalidad consiste en volver al origen. De modo que es original aquel que, con sus medios, vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones.” _Antoni Gaudí

 

ENG_
It’s for sure that we are living another historical moment again.
We should be proud of being catalan.
For having the guts to expose ideas that are going further and doing the effort of thinking about those ideas proposed.
It is time to move this need of change/meditation to others.
We should take proffit to the opportunity that it has been given. Further from the results, might be the first time that our opinion will have some value.
For those who won’t participate, keep in mind the importance of this moment looked from the point of view as a citizen. And I invite to think about the real meaning to this prohibition…maybe the central goberment is really aware that people should not talk.

THE NOVEMBER 9th, WE’LL ALL VOTE

“Originality consists in returning to the origin. So is original anyone who, with their habilities, return to the simplicity of the first solutions.” _Antoni Gaudi

pinkw square

yellow square

Advertisements

One thought on “ROUND TWO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s